Begroting 2024 Begroting GBLT 2024 versie definitief

Welkom bij de digitale versie van de Ontwerpbegroting 2024 van GBLT, met een omvang van € 25,8 miljoen. In deze begroting staan alle begrote lasten en baten van GBLT. Dit is de Ontwerpbegroting 2024 die momenteel in het kader van de zienswijzeprocedure voorligt bij de deelnemers aan GBLT. Na vaststelling van de begroting in het algemeen bestuur van 5 juli 2023 wordt de begroting definitief.