Jaarstukken 2022 Versie jaarrekening definitief

Welkom bij de digitale versie van de jaarstukken van GBLT. In deze jaarstukken blikken we terug op het jaar 2022. De jaarstukken zijn onderverdeeld in twee delen. Deel 1 vormt het Bestuursverslag en deel II het Jaarverslag. In deel II treft u ook de verplichte paragrafen en de jaarrekening 2022 aan.