Bestuursrapportage 1 - 2023 Definitieve versie na besluit AB

Homepage

Voor u ligt de digitale versie van de 1e bestuursrapportage GBLT 2023. In deze bestuursrapportage staat de voortgang van de doelen uit de begroting 2023 centraal. Ook is een financiële rapportage opgenomen, waarin we een doorkijk maken naar de verwachte baten en lasten voor heel 2023.